émai dalat

Liên hệ

Lối vào bên

Để gửi tin nhắn cho émai, bạn vui lòng mở contact form hoặc gửi email trực tiếp về địa chỉ family@emaidalat.com, cho chúng mình, hoặc gọi điện thoại: +84 2633 839 001.

Émai mở cửa từ 7.30 giờ sang đến 10 giờ đêm và đóng cửa thứ tư hàng tuần.

    TÌM ĐẾN ÉMAI

    Nhà mình ở số 1 Thi Sách, Đà Lạt, Lâm Đồng. Nhà dễ nhận ra nhờ khu vườn xanh mướt bao quanh.