émai dalat

Liên hệ

Lối vào bên

Để gửi tin nhắn cho émai, bạn vui lòng mở contact form hoặc gửi email trực tiếp về địa chỉ family@emaidalat.com, cho chúng mình, hoặc gọi điện thoại: +84 2633 577246.

Émai mở cửa từ 7.30 giờ sang đến 10 giờ đêm và đóng cửa thứ tư hàng tuần.

  TÌM ĐẾN ÉMAI

  I. Émai Valley

  Italian Restaurant, Café and Hillside Guestrooms

  88 Hoàng Hoa Thám, Đà Lạt, Vietnam

  +84 2633 577 246

  II. Émai Gardens

  Café & Villa Guestrooms

  1 Thi Sách, Đà Lạt, Vietnam

  +84 2633 839 001